top of page

Ghid pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu


Ghid pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu

Într-o lume în care riscul de incendiu este mereu prezent, asigurarea siguranței spațiilor este o prioritate esențială. Obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu (ASI) este un proces complex, dar vital pentru protejarea vieților și a bunurilor. În acest ghid detaliat, vom explora în profunzime fiecare etapă a procesului și vom oferi sfaturi practice pentru o solicitare de succes.

 

Necesitatea Obținerii ASI

Autorizația de Securitate la Incendiu este obligatorie conform legislației în vigoare și este determinată de categoria de risc a obiectivului. Această categorie este stabilită în funcție de mai mulți factori, inclusiv funcțiunea clădirii (ex: birouri, comercial, industrial, etc.), suprafața construită, înălțimea, numărul de persoane și prezența substanțelor periculoase. Este important să se înțeleagă că fiecare obiectiv trebuie să respecte cerințele specifice de securitate la incendiu pentru a evita riscurile și sancțiunile legale.

 

Etapele Obținerii ASI

1.    Evaluarea necesității obținerii ASI: Acest prim pas implică o evaluare atentă a obiectivului pentru a determina dacă este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu. Se recomandă consultarea legislației specifice și identificarea tuturor cerințelor aplicabile.

Legislația specifică:

  • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

  • Cap 2 din Legea nr. 10/1995

  • HG 571/2016 actualizată 2022 privind categoriile de construcții și amenajări supuse avizării/autorizării privind securitatea la incendiu

  • Normele metodologice de avizare și autorizare de securitate la incendiu și protecție civilă (OMAI nr. 180/2022)

 

2.    Stabilirea procedurii legale: În funcție de natura proiectului (clădiri noi, clădiri existente cu modificări sau schimbare de destinație sau clădiri existente nemodificate), este important să se identifice procedura corectă pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu. Acest lucru poate implica depunerea unei cereri de aviz și autorizație sau doar a unei cereri de autorizație.


În cazul clădirilor existente nemodificate, dar fără autorizație de securitate la incendiu, este necesară obținerea doar a autorizației.


În cazul clădirilor noi sau clădirilor existente cu modificări sau schimbare de destinație, este necesară obținerea atât a avizului cât și a autorizației.

 

3.    Documentația necesară: Pentru a solicita autorizația de securitate la incendiu, este necesară întocmirea unei documentații complete, care poate include următoarele elemente:

a.     Cererea-tip completată în conformitate cu cerințele legale.

b.    Scenariul de securitate la incendiu preliminar sau final, care descrie planurile și măsurile de prevenție și protecție împotriva incendiilor.

c.     Referatele verificatorilor de proiecte atestați în domeniul securității la incendiu.

d.    Piese desenate la diverse scări, inclusiv:

Scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz:

·      Arhitectură, în secțiune și pentru fiecare nivel și fațadă  Marcare cu cod de culori:

o   Traseele căilor de evacuare, cu menționarea lungimilor

o   Elementele rezistente la foc de separare a funcțiunilor 

o   Elementele de protecție a golurilor de acces în încăperi 

e.     Acordul vecinilor, în cazul în care este necesar.

f.     Piese desenate cu amplasarea instalațiilor, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200:  

·      Schema izometrică  

·      Schema coloanelor  

·      Schema bloc

g.      Piese desenate, scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz:  

·      Incinta stației (nu trebuie să depășească limita de proprietate)  

·      Menționarea distanței dintre elementele stației 

h.    Alte documente relevante în conformitate cu legislația în vigoare și cerințele specifice ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU).

i.      Opisul cu documentele depuse (conform OMAI 180/2022)

 

4.    Depunerea documentației: După completarea și pregătirea documentației necesare, aceasta trebuie depusă la ISU județean în format letric – 2 exemplare, sau electronic – conform instrucțiunilor și termenelor stabilite de autorități.

 

5.    Analiza documentației și verificarea obiectivului: Inspectoratul pentru Situații de Urgență va analiza documentația depusă și va efectua o vizită la obiectiv pentru a verifica respectarea cerințelor de securitate la incendiu. Este posibil ca ISU să solicite informații suplimentare sau să efectueze modificări în documentație înainte de a emite autorizația.

 

6.    Emiterea autorizației: După finalizarea analizei și verificării, ISU va emite autorizația de securitate la incendiu în cazul în care documentația este conformă. Autorizația este valabilă doar însoțită de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii sale.

 

Obținerea Autorizației de Securitate la Incendiu este un proces complex, dar esențial pentru protecția împotriva incendiilor în orice obiectiv. La Arhais Engineering, ne angajăm să vă oferim asistență și soluții personalizate pentru implementarea celor mai eficiente și fiabile sisteme de detectare și avertizare la incendiu, precum și pentru stingerea incendiilor, în Timișoara și împrejurimi. Contactați-ne astăzi pentru a vă asigura că sunteți în mâini sigure pentru protejarea vieților și bunurilor dumneavoastră!

Comments


bottom of page